Hac İle İlgili Kavramlar

1. Arafat:

Mekke Şehri'nin 25 km. güney doğusunda bir bölge. Bölgedeki Arafat dağı (Rahmet dağı) yaklaşık 450 metre yüksekliğinde bir tepedir. Rivayete göre Hz. Adem ile eşi Hz. Havva cennetten indiridikten sonra ilk burada buluşmuşlar. Buraya Arafat adının veriliş sebebi ise: Cebrail (a.s.)’in, Hz. İbrahim (a.s.)’e haccın nasıl ve nerelerde yapılacağını öğretirken Arafat’a geldiklerinde ona, “Arefte?” (anladın mı, tanıdın mı?) diye sorması, onun da “Areftü” (anladım, tanıdım) demesinden dolayıdır. Hacılar Arafat'ta vakfeye dururlar. Vakfe için 10 numaralı terime bakınız.

2. Cemi Takdim ve Cemi Tehir:

Kelime manası olarak "sunumu birleştirmek" diye çevirebilebileceğimiz bu terim Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi Mezhebinde yalnız Hac mevsiminde arefe günü Arafat’ta, öğle ve ikindi, öğle vaktinde kılınır cemaatle kılınır. Cem-i Tehir ise Müzdelife'de ise Akşam namazı yatsıyla beraber kılınacak kadar geciktirilmesi olayıdır. Yalnız başınayken ya da Başka hiçbir zaman Cem’i Takdim caiz değildir.

Devamını oku...

Zekat, Hac ve Kurban İbadeti

HAC NEDİR VE NİÇİN YAPILIR ?

·         Hac ibadeti İslam’ın beş şartından biridir.

·         Hac, yılın belirli günlerinde (Zilhicce 9-10-11-12-13), ihrama girilerek Kabe’yi tavaf etmek ve Arafat’ta bir süre bulunmak suretiyle yapılır.

·         Hac hem malla, hem de bedenle yapılan bir ibadettir.

·         Belirli şartları taşıyan Müslümanlara ömürlerinde bir kez hac yapmaları farzdır.

·         İslam’ın beş şartından biridir.

·         Allah’ın verdiği sağlık ve zenginlik için bir şükürdür.

·         Hac, ibadet maksadıyla Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır.

BİR MÜSLÜMAN’A HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

·         Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak

·         Özgür olmak.

·         Ekonomik durumunun yeterli olmalıdır. (Borçlu olmamalı, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek zenginliğe sahip olmalıdır)

·         Hac yapmaya engel olacak bir sağlık sorununun olmaması gerekir

·         Yol güvenliği olmalı. (yolda savaş, bulaşıcı hastalık gibi güvenlik sorunu olmamalı)

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

MİKAT: Hac yasaklarının başladığı, Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmak için hazırlığın yapıldığı ilk yerdir. Şekil olarak ihrama girmenin yanında duygu ve düşünce olarak da insanları kırmama, hoşgörü, sabır, insanlara saygı gibi dinin genel yaklaşımlarının daha derince yaşanması mikatla başlar. Türkiye’de havaalanında herkes bembeyaz ihram örtülerine bürünür. Artık yasaklar başlamıştır; saç, sakal ve tırnaklar kesilmez. Bütün vücudumuz bize karşı korunma altına alınmıştır. Şayet ihlal edersek ceza vermemiz gerekiyor.

Devamını oku...

Hac İbadeti Soru-Cevap (TEOG ders notu)

S.1 Hac ne demektir?

Sözlükte; ziyaret etmek,yönelmek anlamlarına gelen Hac yılın belirli günlerinde ihrama girilerek Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir.Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.İslam dininin beş şartından birisidir.

S.2) Hac ne zaman farz kılınmıştır?

 Hicretin 9.yılında farz kılınmıştır.

 S.3)Hac ne zaman yapılır?

Kameri (Ay)takvimine göre Zilhicce ayının 9.ve 10. günleri yapılır.

 S.4) Haccın farz olmasının şartları nelerdir?

1.Müslüman olmak

2.Akıllı olmak

3.Ergenlik çağına girmiş olmak 4.Zengin olmak

5.Sağlıklı olmak

6.Hür olmak

7.Yol güvenliğinin olması

Devamını oku...

Kurban İbadeti Soru-Cevap

S.1) Kurban nedir?

      Kurban, Allah’a yaklaşmak ve   O’nun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Ayrıca kesilen bu hayvana da “kurban” denir.

S.2) Kurban niçin kesilir?

Kurban, tüm ibadetlerin gayesi olan Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir.Amaç Allah’a yakınlaşmaktır.

S.3)Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Kurban  ibadeti vaciptir.

S.4)Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

--Müslüman olmak

--Akıllı olmak

--Ergenlik çağına girmiş olmak

--Zekat verebilecek seviyede   zengin olmak

--Yolcu olmamak

Devamını oku...

e-Sınavlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, çek koparlı 8. sınıf TEOG'a hazırlık yaprak testler kitabımızda; Değerler Eğitimi Merkezi'nin titiz çalışması ve sunumuyla, tamamı renkli sayfalarda, grafik ve resimlerle desteklenmiş 39 test ve 560 soru, öğrencilerimize sunulmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Teog'a Hazırlık Yaprak Testler Çek Koparlı 39 Test - 560 Soru
Devamını oku...

TEOG-1 Din Kültürü Boşluk Doldurma Çalışması

1)Allah evrende var olan her şeyi bir plan ve …………. içerisinde yaratmıştır.

2)Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına………………denir.

3)Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak gerçekleşmesine ……………………denir.

4)İyi, güzel, yararlı ve faydalı anlamlarına gelen, Allah’ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara……………. denir.

5)Kötü, fena, çirkin, zararlı anlamlarına gelip, Allah’ın sevmediği, hoşlanmadığı ve yapılmasını istemediği davranışlara……………..denir.

6) Bilimsel Araştırmaların sonuçları ile Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler birbiriyle ………………. içindedir.

7)Yerçekimi kanununun Allah tarafından programlanması ………………………. dir.  

8)Yerçekimi kanunu nedeniyle yüksekten bırakılan bir cismin düşmesi ise…………………………dır.

9)Allah, evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Bunlar…………….   …………………  …………….yasalardır.

10)Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketiyle ilgili prensipler……………. yasalardır.   

11)Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalar……………..yasalardır.

12)Allah, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalarına……………….. yasalar denir.

13)Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de “………………………” kavramıyla dile getirilir.    

14)İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli iki özelliği …………. ve ………………sahibi olmasıdır.

15)Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında ………………………. bir varlıktır.

16)İnsanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercih ettiği şeyi yapmaya yönlendiren güce…………………..denir.

17)İnsanın "sonlu ve sınırlı" iradesine……………….irade denir.

18)Yüce Allah’ın mutlak ve sınırsız iradesine…………………irade denir.

19)Dinimize göre akıllı ve ergenlik çağına gelen  dinen sorumlu her Müslümana………………..denir.

20)Özgür iradesiyle seçim yapabilen insan, bundan dolayı işlediklerinden ………………… tutulmuştur.

21)Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz, cinsiyetimizin ne olacağı, göz rengimizin nasıl olacağı, nerede ve ne zaman öleceğimiz gibi konular bizim ………………..bırakılmamıştır.

22)İnsanın ……………………, zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle karar vermesidir………………. ise verdiği karar sonrasında doğan sonuçları kabul etmesidir.

23)İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı ………….. ve ………………. iradeye bağlı kılmıştır.

24)İnsan özgürlüğü arttıkça ………………….. da artar.

25)İnsan dışındaki,  ………….. ve …………….. sahibi olmayan canlılar, yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmazlar.

26)Allah, insanoğluna akıl ve irade yanında iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmesi için rehber olarak ilahî ………………. ve ………………… göndermiştir.

27)Yüce Allah bütün insanların inanmasını istemekle birlikte iman konusunu insanın ………… iradesine bırakmıştır.

28)Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür. İnsanın bir amaca ulaşması için zihinsel ve bedensel olarak çaba

sarf etmesi, gayret göstermesine…………………denir.

29)Hz. Âdem …………, Hz. Musa ………., Hz. İdris …………. Hz. Davut ……….. ve Hz. Muhammed ise ……….işi ile uğraşmıştır.

30)İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle ……………dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar da dinimizce …………….sayılmıştır.

31)Sözlükte; yararlanılması için verilen bağış, nasip, gıda, yiyecek ve faydalanılan şey demektir. Terim olarak ise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimete……………denir.  Allahın rızık veren anlamındaki ismi………………….tır.

32)Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ……………….denir. Bu yaşam serüveni ……………le noktalanır.

33)Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasına ……………………… denir.

34)Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmaya……………………..denir.

35)Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu ondan beklemeye………………………denir.

36)Peygamberimiz …………….. Savaşı’nda sahabeden Selman-ı Farisi’nin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırıp tedbir almıştır. Bu …………………..e örnektir.

37)Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “…………..” kelimesi geçtiği için bu ayete “…………  ………….” denilmiştir.

38)Ayete’l-Kürsi’de Allah’ın ………………..ve yüceliği anlatılmaktadır.

39)……………………….. suresinde ise yoksulu yedirmeyenler, yetimi dışlayanlar, yardıma engel olanlar kınanmıştır.

40)Mekkeli Müslümanlar baskılar sonucunda bütün mal varlıklarını bırakarak Medine’ye göç etmişlerdir. Medineli Müslümanlar ise sahip oldukları bütün imkânları Mekke’den gelenlerle paylaşmışlardır. Bu nedenle Medineli Müslümanlara “yardım edenler” anlamına gelen “…………..” ismi verilmiştir.

Soruların  Cevapları

1)Allah evrende var olan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır.

2)Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına kader denir.

3)Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.

4)İyi, güzel, yararlı ve faydalı anlamlarına gelen, Allah’ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara hayır denir.

5)Kötü, fena, çirkin, zararlı anlamlarına gelip, Allah’ın sevmediği, hoşlanmadığı ve yapılmasını istemediği davranışlara şerdenir.

6) Bilimsel Araştırmaların sonuçları ile Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler birbiriyle uyum  içindedir.

7)Yerçekimi kanununun Allah tarafından programlanması kader dir.  

8)Yerçekimi kanunu nedeniyle yüksekten bırakılan bir cismin düşmesi ise kaza dır.

9)Allah, evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Bunlar fiziksel   biyolojik  toplumsal yasalardır.

10)Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketiyle ilgili prensipler fiziksel yasalardır.   

11)Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalar biyolojik yasalardır.

12)Allah, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalarına toplumsal yasalar denir.

13)Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de “sünnetullah” kavramıyla dile getirilir.    

14)İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli iki özelliği akıl ve  irade sahibi olmasıdır.

15)Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır.

16)İnsanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercih ettiği şeyi yapmaya yönlendiren güce irade denir.

17)İnsanın "sonlu ve sınırlı" iradesine cüzi irade denir.

18)Yüce Allah’ın mutlak ve sınırsız iradesine külli irade denir.

19)Dinimize göre akıllı ve ergenlik çağına gelen dinen sorumlu her Müslümana mükellef  denir.

20)Özgür iradesiyle seçim yapabilen insan, bundan dolayı işlediklerinden   sorumlu tutulmuştur.

21)Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz, cinsiyetimizin ne olacağı, göz rengimizin nasıl olacağı, nerede ve ne zaman öleceğimiz gibi konular bizim   tercihimize bırakılmamıştır.

22)İnsanın   özgürlüğü , zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle karar vermesidir   sorumluluğu ise verdiği karar sonrasında doğan sonuçları kabul etmesidir.

23)İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı   akıl ve   özgür iradeye bağlı kılmıştır.

24)İnsan özgürlüğü arttıkça   sorumluluğu da artar.

25)İnsan dışındaki,  akıl  ve   iradesahibi olmayan canlılar, yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmazlar.

26)Allah, insanoğluna akıl ve irade yanında iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmesi için rehber olarak ilahî   kitaplar ve   peygamberler göndermiştir.

27)Yüce Allah bütün insanların inanmasını istemekle birlikte iman konusunu insanın   özgür iradesine bırakmıştır.

28)Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür. İnsanın bir amaca ulaşması için zihinsel ve bedensel olarak çaba

sarf etmesi, gayret göstermesine  emek denir.

29)Hz. Âdem   çiftçilik Hz. Musa   çobanlık., Hz. İdris  terzilik Hz. Davut   demircilik ve Hz. Muhammed ise   ticaret işi ile uğraşmıştır.

30)İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle   emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar da dinimizce   haram sayılmıştır.

31)Sözlükte; yararlanılması için verilen bağış, nasip, gıda, yiyecek ve faydalanılan şey demektir. Terim olarak ise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimete  rızık denir.  Allahın rızık veren anlamındaki ismi  Er-Rezzak tır.

32)Her canlının sahip olduğu yaşam süresine   ömür denir. Bu yaşam serüveni   ecel le noktalanır.

33)Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasına  kıyamet denir.

34)Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmaya  tevekkül denir.

35)Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu ondan beklemeye  tevekkül denir.

36)Peygamberimiz  Hendek Savaşı’nda sahabeden Selman-ı Farisi’nin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırıp tedbir almıştır. Bu   tevekkül.e örnektir.

37)Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “  kürsi ” kelimesi geçtiği için bu ayete “  ayete’l-kürsi” denilmiştir.

38)Ayete’l-Kürsi’de Allah’ın   sıfatları.ve yüceliği anlatılmaktadır.

39)  Maun suresinde ise yoksulu yedirmeyenler, yetimi dışlayanlar, yardıma engel olanlar kınanmıştır.

40)Mekkeli Müslümanlar baskılar sonucunda bütün mal varlıklarını bırakarak Medine’ye göç etmişlerdir. Medineli Müslümanlar ise sahip oldukları bütün imkânları Mekke’den gelenlerle paylaşmışlardır. Bu nedenle Medineli Müslümanlara “yardım edenler” anlamına gelen “  Ensar” ismi verilmiştir.

dindersioyun.com
Devamını oku...

Ayetul Kürsi (TEOG Çalışması)

 

Ayet-el Kürsi Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi'yi indirmek için buraya sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydedin.

AYETE’L-KÜRSI'nin anlamı (meali)

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayete’l-Kürsi İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Ayete’l Kürsi Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir. Sadece bir ayetten oluşur.

Kur’an’ın en uzun ayeti değildir.

İçerisinde geçen “Kürsi” kelimesinden ismini alır. Kürsi taht manasında olmayıp Allah’ın (c.c.) şanına layık, mahiyetini ancak kendisinin bildiği bir makamdır/varlıktır.

Allah’ın (c.c.) yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu alır. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

Tevhidi yani Allah’ın birliğini ve yüceliğini açıklayan bir ayettir.

Özellikle Allah’ın ilim sıfatını açıklayan bir ayettir.

Yatmadan önce veya sıkıntılı zamanlarda okunması tavsiye olunan bir ayettir.

O’nun izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceği ifade edilir.

Ayete’l Kürsi namaz içinde Fatiha’dan sonra okunduğu gibi, namazda tesbihten önce de okunur.

Ek Dosyaları İndir
Devamını oku...

TEOG 2016/17 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü Konuları

    TEOG SINAVI 2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM SINAVI KONULARI

    Öğrenme Alanı: İNANÇ

1. ÜNİTE: KAZA VE KADER

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

Kader ve evrendeki yasalar

İnsan iradesi ve kader

İnsan iradesi ve kader

İnsanın çabası: Emek ve rızık

Dünya hayatının sonu: Ecel ve ömür

Allah’a güvenmek: Tevekkül

Ayetel Kürsi ve anlamı

    Öğrenme Alanı: İBADET

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

1. İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı

2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem 

Devamını oku...

2016/17 Birinci Dönem Din Kültürü TEOG Ders Notu

I . Ü N İ T E       KAZA VE KADER

Evrende bulunan varlıkların bir düzen, bir ahenk ve uyum içerisinde olması Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasındandır.

Yaratma:  ‘TEKVİN’ Sıfatı gereğidir.(Yaratma sürekli olarak devam etmekte)

Kader       : Ölçü-düzen-plan-program-uyum-takdir etme.

Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına kader denir.

Yüce Allah’ın sonsuz ilim ve kudretiyle evrene koyduğu düzene kader denir.

Kaza      : Zamanı geldiğinde olayların bu programa (kadere) uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.

Bir başka ifadeyle; Allah’ın ezelde takdir ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir.

Evrendeki Yasalar

Fiziksel Yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir.

Biyolojik Yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, gelişmesi ve üremesi ile ilgili yasalardır.

Toplumsal Yasalar: Toplumsal olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkisini ifade eden yasalardır.

   *  Sosyal yasalar da denir.

   *  Kuran da ‘ SÜNNETULLAH’ denilir.

Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla-kaderle- ilgili olarak bize düşen görevler:

Düşünmek incelemek ve varlıklar âlemi için yararlı bilimsel çalışmalar yapmak.

Evrendeki düzen ve ahengi bozacak davranışlardan kaçınmak.

Allah’ın ölçülü ve düzenli yaratmasını,  güç ve kudretini anlamak.

Fiziksel Yasalar

Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır.

Düzey gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılır.

Evrenseldir, değişmez.

Her zaman, her yerde aynı sonucu verir.

Fizik, kimya, matematik ve coğrafya gibi bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Allah ın evrende yarattığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Allah ın üstün kudretini ve her şeyi hakkıyla bildiğini gösterir.

Teknolojik gelişmeler Allah’ın fiziksel yasalarını iyi anlamaya ve yorumlamaya bağlıdır.

Fiziksel yasalar her zaman ve her yerde aynıdır değişmez, bu bizim için büyük bir rahmettir. Bazı maddeler iletken bazıları yalıtkandır ve bu durum hiç değişmez, eğer değişseydi dün yalıtkan olan madde bugün iletken olsaydı insanoğlu bugünkü medeniyet seviyesine ulaşamazdı.

Isınan metallerin genleşmesi Allah’ın evrene koyduğu fiziksel bir yasadır. Bunu öğrenen ve keşfeden mühendisler tren raylarının birleşim yerlerinde iki ray arasında açıklık bırakır ve demirin genleşmesinden kaynaklanacak kazaların önüne geçer. İnsana düşen aklını kullanarak Allah’ın koymuş olduğu kaderi iyi anlamak olmalıdır.

Diğer örnekler: Isınan havanın yükselmesiè Bu sebeple klimalar havayı yazın yukarı kışın aşağı verirler

==> Kapadokya bölgesindeki balonlarda ısınan havanın yükselmesi mantığıyla çalışır

Biyolojik Yasalar

Canlıların yapısı, beslenmesi, gelişmesi ve üremesi ile ilgili yasalardır.

Bütün canlıların çift olarak yaratılması

Evrenseldir

İnsan, hayvan, bitkilerin farklı farklı üreme sistemleri.

Her canlının vücut yapılarının yaşayabilecekleri biçimde yaratılması(Havada, suda, çölde yaşam: ot yiyen , et yiyen.)

İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi biyolojik yasalara uygun davranmasına bağlıdır. Ellerimizi yemekten önce ve sonra yıkamamız biyolojik yasa gereğidir. Kirli ellerle yiyeceklere temas etmek bizim hasta olmamıza sebebiyet verecektir.

Alkollü içkiler Allah’ın koymuş olduğu biyolojik yasa gereği dinimizce yasaklanmıştır. Alkol insan vücuduna çok ciddi zararlar verir.

Tıp alanındaki gelişmeler Allah’ın koymuş olduğu biyolojik yasaların araştırılıp öğrenilmesine bağlıdır.

Toplumsal Yasalar

        Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini ifade eden yasalardır.

Sosyal yasalar’’ da denir.

Toplumsal yasalar Kuran-ı Kerim de ‘’SÜNNETULLAH’’ kavramıyla dile getirilir. Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalara sünnetullah denir.

Toplumların da bir ömrü vardır.(Ecel)

Toplumsal olaylardaki sebep-sonuç ilişkileri

Kuran da anlatılan Peygamber kıssalarındaki Peygamberlerin uyarıları.

Toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme.

Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir.

İnsanlar arası ilişki ve etkileşim.

Nedensellik: Her toplumsal olayın nedeni, daha önce oluşan başka bir toplumsal olaydır.

Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması toplumsal sorunlara neden olur.

İnsan huzuru arar, ancak huzurlu bir ortamda mutlu olur. Toplumsal huzuru bozacak, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun yapısına zarar verecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

 Bir ülkenin ve o ülkede yaşayan insanlarının refah seviyesinin yükselmesi, huzuru Allah’ın koymuş olduğu toplumsal-sosyal yasalara uyumla mümkündür.

 Allah Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşamasını ister. Cuma günü Cuma namazı Müslümanların birbirlerini anlamaları-yardımlaşmaları-kaynaşmaları açısından önemlidir.

NOT: Toplumsal yasaları bilmek insanların çevresiyle uyum içinde yaşamalarını sağlar.(Adalet-Sağlık-Güvenlik-Eğitim)

İnsanın İradesi ve Kader

İrade:      *   En az iki seçenekten birini tercih etme gücü (Seçebilme hakkı) (Tercih Hakkı)

                 *   Bir şeyi yapıp yapamamaya kara verme gücü.

                                          === ==============       İRADE    ====================

                                  Külli İrade                                                                                   Cüz’i İrade   

                Allah’a ait, sınırsız, istediğini                                                      İnsana ait, sınırlı istediğini yapma                                                                       

                     yapabilme irade ve gücü                                                             tercih etme gücü (Sınırlı)

NOT: İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellikler : Akıl ve İrade

         İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

Özgürlük         : Zorlama ve baskı olmadan insanın kendi iradesiyle karar vermesidir.

Sorumluluk    : İnsanın verdiği karar sonrasında doğan sonuçları bilmesi ve kabul etmesidir.

 

            Akıl ve irade    == >                   SORUMLULUK               < ==       Özgürlük

Akıl-İrade Sorumluluğun Sebebidir.                                          Özgürlüğün sonucu sorumluluktur

 

* İnsanın sorumluluğu gücüyle sınırlıdır.

* İnsan kendi yaptıklarından sorumludur.(Kimse başkasının günahını yüklenmez)

* İnsana rehber olarak ilahi kitaplar ve Peygamberler gönderilmiştir.

*İnsan özgürlüğü olmayan durumlardan sorumlu değildir.

*Irk, cinsiyet, göz rengi vb. gibi özellikleri kişinin tercihine bırakılmayan durumlar olduğu için sorumluluk alanlarının dışındadır.

       İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK          

EMEK   : Bir hedef yada amaca ulaşmak için gösterilen gayret çaba

RIZIK    : Yiyecek, içecek şey, azık. Allah’ın herkese verdiğine inanılan nimet. Kişinin yaşamını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu şeylere rızık denir.

Herkese çalıştığının karşılığı vardır .(Dünyada BAŞARI, ahirette CENNET)

Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu (ÇALIŞMA-EMEK)

Çalışmadan kazanmak, üretmeden tüketmek hoş değildir.

‘’Rızkı veren Allah tır ‘’ Diyerek çalışmamak tembelliktir.

Rızkımızı kazanmak için çaba sarf etmek gerekir.(Tefecilik, faiz, kumar yasaktır)

Çalışıp helal yoldan kazanmalı ve Allah’ın uygun görmediği yerlerde harcamamalı.

Bütün peygamberler çalışarak insanlara örnek olmuş. Rızıklarını temin etmek için emek sarf etmişler, helal yoldan kazanmışlardır.

 Hz. Âdem: Çiftçilik                  Hz. İdris: Terzilik         Hz. Musa: Çobanlık

 Hz. Davut: Demircilik                    Hz. MUHAMMED (Sav): Ticaret

Emek sarf edilmeyen para olduğu için her türlü şans oyunu dinimizce haramdır. Kumar ve faiz de yine aynı şekilde haramdır.

Dünya Hayatının Sonu: ECEL ve ÖMÜR

                ÖMÜR        :Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ÖMÜR denir.

                ECEL            : Ömrün bittiği hayatın sona erdiği zamana ECEL denir.

                KIYAMET   : Dünyanın ömrünün bitmesine evrenin yok olmasına kıyamet, bu olayın gerçekleşmesine kıyametin kopması denir. * Kuran evrenin sonu olan kıyameti ecel kavramıyla açıklamıştır.

 

Allah’a Güvenmek ( T  E V E K K Ü L)                      

Tevekkül: Allaha Teslim olmak – güvenmek -  dayanmak-  ve ona sığınmak

Terim Anlamı: Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allaha bağlanıp ona güvenmek sonucu ondan beklemek.

BİLGİ NOTU:

Allah’a tevekkül eden kişiye “mütevekkil” denir.

Tevekkül etmeyen, hazır yiyici kişilere “müteekkil” denir.

   ==> Allah'ın dediği olur" diyerek kenara çekilmek tevekkül anlayışına uymaz.

Örnek Olay 1:

Hz. Peygamber, devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye "Onu bağla da öyle tevekkül et" buyurmuştur (Tirmizî, Sifatü'l-Kiyame, 60).

Örnek Olay 2:

Hz. Ömer, Medine'de boşta gezen bir gruba: "Siz necisiniz?" diye sordu. Onlar da: "Biz mütevekkilleriz", dediler. Bunun üzerine büyük halife: "Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil (yiyici)lersiniz. Siz yalancısınız, tohumumu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil denir" dedi.

 

Bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra Allah a bağlanıp ona güvenmek sonucu Allah tan beklemek gerekir.

‘’Eğer mü’minler iseniz ancak ALLAH a güvenin.’’ (Maide suresi 23)

               Tevekkül edip Allah’a güvenmek Mü’min olmanın gereğidir.

‘’İnananlar ALLAH a dayanıp güvensinler.’’ (İbrahim suresi 11)

               İslam’a göre yalnızca Allah a tevekkül edilir.

DOĞRU HEDEF BELİRLE  == >    TEDBİRLERİNİ AL  == >     ÇALIŞ  == >   SONUCU ALLAHA BIRAK

İşin Özü

Evrendeki her şey belli bir ölçüye göre yaratılmış

Bu ölçü: fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar.

Bu ölçüyü koyan doğruyu – yanlışı, iyiyi – kötüyü belirtmiş.

Bu doğru – yanlış , iyi – kötü arasında dilediğini tercih etmede özgürsün.

Özgürce yapıyorsan, yaptığından sorumlusun

Rızkını kazanmak için çaba göster, emek sarf et.

Kendini dünyaya kaptırıp bir ömrün sonuna gittiğini unutma

Ecel gelir cihana, baş ağrısı bahane

Evet, başarın için çalış çabala tedbirini al ve ALLAHA güven. O’na sığın, yoktur Ondan başka yol.

Emeği Geçenler:  Abdullah ARICI & Halit&D. Ayşe ALADAĞ & Osman KARAKAYA

Ders Notunu Ekte İndirebilirsiniz.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol