Osman KARAKAYA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni - Projelerim

100 Temel Eser “Bir Kitapla Değişir Her Şey”


1.Proje Adı

100 TEMEL ESER

“BİR KİTAPLA DEĞİŞİR HER ŞEY”

2.Projenin Amaçları
 • Öğrencilere etkin okuma alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerin düşünce yapılarını ve hayal dünyalarını geliştirmek.
 • Öğrencilerin sözcük dağarcıklarını artırmak ve  öğrencilere bilgi/birikim kazandırmak.
 • Öğrencilerin zihinlerini açmak.
 • Öğrencilerin anlama güçlerini ve konuşma yeteneklerini kuvvetlendirmek.
 • Öğrencilerin genel kültürlerini artırmak.
 • Öğrencilerin etkin ve etkili bir insan olmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerin birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmak.
 • Öğrencilerin etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrenci olmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin okul hayatındaki başarılarını pekiştirmek amaçlanmaktadır.
3.Projenin Gerekçesi

TÜİK 2013 yılında “Türkiye’de Okuma Kültürü Haritası Projesi” gerçekleştirilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türk insanının kitap okuma alışkanlığı ile ilgili yaptığı araştırma acı bir gerçeği gözler önüne sermiştir.

Türkiye’nin okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada olduğunu gösteren çalışmada, okuma alışkanlığımızla ilgili elde edilen veriler oldukça düşündürücüdür.

26 ilde 6212 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre günde 6 saat televizyon izleyip, 3 saat internete giren Türk insanı, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor.
Çalışmada varılan bir diğer sonuçta ise Avrupa’da yüzde 21 olan okuma oranının Türkiye’de sadece binde bir olduğu ortaya çıktı. Türkiye, yüzde 0,1 okuma oranı ile listenin son sıralarında yer bulmuştur.

Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zekâ düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü otaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir.

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

4.Hedef Kitle

        Talep edilen destek kapsamında projemizin hedef kitlesi; Adana ilinin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ilköğretim çağındaki (ortaokul) öğrencilerin 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alanlarından oluşmaktadır.

           500 öğrenci hedef grubumuzdur. Bu kapsamdaki hedef kitle 3294 sayılı kanunun 2. Maddesinde aşağıda yer aldığı şekilde belirtilmiştir.

“Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.”

5.Proje Konusu Adananın merkez Yüreğir, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde eğitim görmekte olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki 500 ilköğretim öğrencisine Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu 100 temel arasından seçilen ve 40 kitaptan oluşan setin verilmesi.
6.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Talep Edilen Destek Ek-1 de teknik şartnamesi sunulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu 100 temel arasından seçilen ve 40 kitaptan oluşan setin satın alınması.
7.Tahmini Bütçe 500 öğrenciye 100 temel eserden seçilmiş ( 40 adet  kitap ) alınması için toplam maliyet 500 x 64 TL = 32.000 TL dir. Kitap seti ile ilgili teknik şartname ek-1 de sunulmuştur.

8. Desteğin Katma Değer Yaratacak Unsurları Ve Beklenen Sonuçlar:

Öğrencilerimizin kazanımları şunlardır;
 • Kelime dağarcıkları artacak, kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir.
 • Hızlı düşünme ve karar alma kabiliyetleri güçlenecektir.
 • Okuduklarını anlama ve anlamlandırma becerisi kazanacaklardır.
 • Kitap okuyarak konuşma becerileri gelişecektir.
 • Hayal gücünün sınırlarını genişlemesiyle başarılı ve mutlu bireyler olacaklardır.
 • Okul başarılarında artış sağlanacaktır.
 • Okuma kültürü edinip genel kültürleri artacaktır.
 • Kitap Okuma Şenliği etkinliği ile toplumda ve öğrencilerde kitap okumanın önemi ile ilgili farkındalık artacaktır.
 • Kitap setinde yer alan kitaplarla ilgili bir yarışma sınavı hazırlanacak ve 2016 yılı mayıs ayının ilk haftasında uygulanacaktır. Sınavda ilk yirmiye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilecek hediyeler verilecektir. Bu şekilde projenin sonuçları ile ilgili dönüt sağlanmış olacaktır.
 • İl Halk Kütüphanesi ziyareti ile kütüphanemiz tanıtılmış olacaktır.
9. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından yapılacak Faaliyet Planı
 • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren öğrenci listeleri T.C. kimlik numarasıyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilecektir.
 • Temin edilen kitaplar proje kapsamında belirlenecek öğrencilere teslim edilecektir.
 • 2016 yılı Nisan ayı içerisinde gerekli izinler alınarak Merkez Parkta “Kitap Okuma Şenliği” düzenlenecek ve İl Halk Kütüphanesi ziyareti gerçekleştirilecektir.
 • 2016 Mayıs ayı içerisinde öğrencilerden kitap konulu yazı ve şiir yazmaları, resim yapmaları istenecektir.
 • 2016 Mayıs ayı içerisinde kitap setindeki kitaplardan bir yarışma sınavı uygulanacaktır. Yarışma sınavının sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesiyle ilgili kitap seti verilen okulların Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır.
 • Proje sonunda internet ortamında yayınlanmak üzere ARGE birimi tarafından proje bülteni hazırlanacaktır. Bültende öğrenciler tarafından yazılacak yazı ve şiirler ile yapacakları resimler de yer alacaktır.
10.Projeyi Düzenleyen Kurum ve Yetkilisi

 

11. Proje Destek ve Uygulama Birimi

 

12.Proje Koordinatörü

Osman KARAKAYA

0 505 

AR-GE Projeler Ekibi

13. Yürürlük Bu yönerge, 13 maddeden ibaret olup Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Adana İl Müdürlüğü arasında imzalanıp, Adana Valiliğince onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yasal Temsilcinin İmzası
Kuruluşun Adı: Millî Eğitim Müdürlüğü
Adı-Soyadı  :  
Ünvanı:  
Yer: Adana

 

        İmza:

Tarih:  
Devamını oku...

TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk Dergilerine Bir Yıllık Abonelik Projesi


1.Proje Adı

TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk Dergilerine Bir Yıllık Abonelik Projesi

 “SÜRELİ YAYIN, SÜREKLİ GELİŞİM”

2.Projenin Amaçları

Süreli yayın; önceden belirlenmiş bir bitişi olmayan, birbirini izleyen ayrı bölümler halinde genellikle numaralandırılmış olarak düzenli ve düzensiz aralıklarla yayımlanan bir sürekli kaynak olarak tanımlayabiliriz (Kayaoğlu, 2008, s.14). Yani mali gideri sürekli olan yayınların olduğu süreli yayınlar güncel ve düzeltilebilir kaynaklar olması bakımından oldukça önem arz etmektedir.

Projemizin amaçlarını özetle şöyle sıralayabiliriz.

 • Öğrencilerin güncel ve etkin bilgi edinmelerinin sağlanması.
 • Öğrencilerin yenilikleri kolayca takip edilebilmelerinin sağlanması.
 • Süreli yayın takip eden öğrencilerin akranlarına örnek olmasının sağlanması.
 • Öğrencilerin gündemden haberdar olmalarının sağlanması
 • Öğrencilere olayları çözümleme becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılması.
 • Öğrencilerin bilimsel çalışmalara özendirilmesi.
 • Milli manevi değerlerin özümsetilmesi.
 • Hurafelerden arındırılmış doğru dini bilgiler edinmelerinin sağlanması.
3.Projenin Gerekçesi

                Süreli yayınların okuma kültürünün oluşmasına etkileriyle ilgili yapılan bir akademik çalışmada öğrenci velilerinin görüşleri şöyledir.

 • “Çocuk dergileri eğlenceli oluyor. Çocukların dikkatini çekiyor.”
  • “Renkli olması çok güzel. İçindeki yazılar da çok uzun olmuyor. Yazılar kısa olmasından dolayı sıkmıyor”
  • “Bulmacalarını çocuğum severek yapıyor. Meraklarını arttırıyor. Eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.”
 • “ Kitap okumaya olumlu katkıları oluyor. Biz de zaman zaman dergi alıyoruz”
 • “Çocuk dergilerinin rengârenk ve çizgi kahramanlarla dolu olması onların biraz daha zevkli ve heyecanlı kitap okumalarını sağlar”
  • “Süreli yayınları okuyarak güncel ve faydalı konular hakkında bilgi sahibi olurlar”

                Süreli yayınlar yeni bilgilerin kaynağıdır. Güncellik söz konusudur. Kitaplarda yerleşik kalıplaşmış bilgiler yer alırken süreli yayınlarda güncel bilgiler yer almaktadır. En son çıkan sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi verirler (Kayaoğlu, 2008, ss.14-15).

                Süreli bir yayın takip etmenin çocuğun gündemden haberdar olmasını sağlaması yoluyla okuma kültürünü kazandırabileceği düşünülmektedir. Ayrıca süreli yayınların çocuklara okumayı zorunlu hale getirmesi, olayları çözümlemesini sağlaması ve kelime dağarcığını artırması gibi faydalarından da söz edilmektedir.

4.Hedef Kitle

       

           Talep edilen destek kapsamında projemizin hedef kitlesi; Adana ilinin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ilköğretim çağındaki (ortaokul 7. ve 8. sınıf) öğrencilerin 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alanlarından oluşmaktadır.

           400 öğrenci hedef grubumuzdur. Bu kapsamdaki hedef kitle 3294 sayılı kanunun 2. Maddesinde aşağıda yer aldığı şekilde belirtilmiştir.

“Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.”

5.Proje Konusu

Adana’nın merkez Yüreğir, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde eğitim görmekte olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki toplam 400 ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencisine TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk dergilerine bir yıllık abonelik yapılması.

6.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Talep Edilen Destek

400 ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencisine TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk dergilerine bir yıllık abonelik yapılması için toplam 102x400=40.800 TL maliyetin karşılanması.

 • TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi için bir yıllık abonelik bedeli KDV dâhil 60 TL dir.
 • Diyanet Çocuk Dergisi için bir yıllık abonelik bedeli KDV dâhil 42 TL dir.

Dergiler abonelik yapılan öğrencilerin adreslerine aylık olarak gönderilecektir.

7.Tahmini Bütçe 400 öğrenciye TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk dergilerine bir yıllık abonelik yapılması için toplam maliyet 400 x 102 TL = 40.800 TL dir.

8. Desteğin Katma Değer Yaratacak Unsurları ve Beklenen Sonuçlar:

Projenin gerçekleşmesi durumunda öğrenciler
 • Güncel ve etkin bilgiye ulaşacaklar.
 • Yenilikleri kolayca takip edilebilecekler.
 • Akranlarına örnek olacaklar.
 • Bilimsel gelişmelerden haberdar olacak.
 • Olayları çözümleme becerisi kazanacaklar.
 • Kelime dağarcıkları arttırılacak.
 • Bilimsel çalışmalara özendirilecekler.
 • Milli manevi değerleri özümseyecekler.
 • Hurafelerden arındırılmış doğru dini bilgiler edinecekler.
9. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından yapılacak Faaliyet Planı

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren öğrenci listeleri T.C. kimlik numarasıyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilecektir.

Proje kapsamında abonelik işlemi yapılan öğrencilerin okullarına gerekli bilgi verilecektir.

10.Projeyi Düzenleyen Kurum ve Yetkilisi  

11. Proje Destek ve Uygulama Birimi

 
12.Proje Koordinatörü

Osman KARAKAYA

0 505 

AR-GE Projeler Ekibi

13. Yürürlük Bu yönerge, 13 maddeden ibaret olup Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Adana İl Müdürlüğü arasında imzalanıp, Adana Valiliğince onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yasal Temsilcinin İmzası
Kuruluşun Adı:  
Adı-Soyadı  :  
Ünvanı:  
Yer: Adana

 

        İmza:

Tarih:

……./…../2015

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol